De route van de cliënt en de ergotherapeut bij de aanvraag van maatwerk zitvoorzieningen

Artikel 4 van 28

De route van de cliënt en de ergotherapeut bij de aanvraag van maatwerk zitvoorzieningen
Binnen mijn functie als ergotherapeut bij Hennekes HealthCare kom ik regelmatig in contact met cliënten die problemen ervaren tijdens het zitten op werk en ook thuis. Er zijn een aantal aspecten die zittend werk belastend maken. Er is te weinig beweging, waardoor de doorbloeding in het hele lichaam minder wordt. De spieren worden stram en stijf. Te weinig beweging heeft een nadelig effect op het hart en de bloedvaten en er zijn nadelige effecten m.b.t. diabetes en overgewicht bekend.

 
Te vaak krijgen cliënten nog een standaard ergonomische stoel, die onterecht als individuele maatwerk stoel wordt verkocht. En ook een beremde trippelstoel met 4 wielen en een iets hoger rugpand is echt niet altijd de oplossing. Er komt zoveel meer bij kijken.
Zitten is ook een constant gevecht met de zwaartekracht. In de meeste stoelen zullen gebruikers ervaren dat rechtop zitten bijna niet vol te houden is. De wervelkolom zakt langzaam in elkaar, men gaat onderuit gezakt zitten, steunen op de tafel, scheef op de armleggers of gaat op het puntje van de stoel zitten om voorover te kunnen steunen op de tafel. Afwisselen tussen goed/actief zitten, dynamisch zitten en staand werk heeft de voorkeur.
Een zadelkruk of een skippybal kan helpen om actief en dynamisch te gaan zitten. Fitte getrainde mensen houden dit enige tijd vol, maar uiteindelijk wint de zwaartekracht en zakt men in elkaar. Mensen met structurele zit, nek- of rugklachten houden dit slechts kort vol. Zij zijn gebaat bij een zitconcept met optimale steun van de gehele rug om het gevecht met de zwaartekracht te winnen.


De aanvraag: Cliënten die een orthopedische maatwerk stoel willen aanvragen kunnen dit zelf of samen met de ergotherapeut doen. Als het een stoel voor werk betreft kan ervoor worden gekozen om hem door de werkgever aan te laten schaffen, of een aanvraag te doen bij het UWV. Hiervoor is een verwijzing van een arts nodig en een ergotherapeutisch rapport. 
Meestal spelen de klachten niet alleen op het werk, maar ook thuis. In dat geval kan de ergotherapeut een stoel aanvragen bij de ziektekostenverzekeraar of het WMO. Vaak is het zo dat deze organisaties naar elkaar wijzen voor de financiering van de stoel. Er wordt veel verscholen achter wet en regelgeving. De ergotherapeut ondersteund bij de aanvraag en gaat met verschillende partijen in gesprek. 
Ziektekostenverzekeraars en het UWV hebben vaste hulpmiddelenleveranciers die worden ingezet om de aanvraag te behandelen. Zij hebben dan altijd de eerste kans om een hulpmiddel te verzorgen. Helaas is het zo dat hierdoor vaak standaard producten worden ingezet die voor 80% van de mensen zonder klachten goed te gebruiken is, maar voor de mensen met  aangepaste maten en al bestaande klachten niet. In dat geval kan ervoor gekozen worden om voor een "special" (orthopedisch maatwerk) stoel bij Hennekes SpecialSeating te gaan.

Een overzicht van de vergoedingen van diverse instanties en financieringsmogelijkheden.

Werkgever
In veel gevallen is het voor een werkgever een verstandige keus om de aanschaf van
een maatwerkbureaustoel voor een medewerker met een medische indicatie zelf te
financieren. De kosten van verzuim en verzuimbegeleiding lopen fors op. Gemiddeld
wordt gerekend met een verzuimschade van € 300,- per dag. Veel structurele zit-
/rugklachten leiden vaak tot langdurig verzuim. De kosten voor een maatwerkstoel
zijn gemiddeld vergelijkbaar met 10 verzuimdagen.
Voor- en nadelen
• Geen aanvraag met dossierwerk en extra kosten.
• Doorlooptijd 4 weken
• Kosten zijn aftrekbaar
• Kosten voor rekening werkgever (eventueel later nog te verhalen op UWV of
verzekeraar.)

UWV
Voor werknemers is het mogelijk een aanvraag te doen voor een persoonlijke
meeneembare voorziening. Bij de aanvraag moeten medische stukken worden
aangeleverd ter onderbouwing van de diagnose en medische noodzaak.
Na de aanvraag wordt beoordeeld op medische factoren of de cliënt in aanmerking komt
voor een vergoeding. Bij toewijzing zal altijd een leverancier van het UWV (RSR of
Health2Work) contact opnemen en beoordelen of het hier inderdaad een special
betreft die zij kunnen uitbesteden aan Hennekes.

Voor- en nadelen:
• Bij goedkeuring volledige vergoeding
• Veel administratieve rompslomp, discussies en lange doorlooptijd.
• Doorlooptijden van 8 weken tot 6 maanden
Ziekteverzuim- AOV- en Letselschadeverzekeringen
Indien de werkgever eigen risicodrager is, zal hij de stoel zelf moeten aanschaffen
tenzij hij zich heeft verzekerd voor verzuimschade. In dat geval zal een medische
beoordeling plaatsvinden door de verzekeraar. In veel gevallen vindt een gehele of
gedeeltelijke vergoeding plaats.
Zelfstandigen hebben vaak een AOV verzekering. Hiervoor geldt een vergelijkbare
procedure.
In geval van letsel is er vaak een aansprakelijke partij. Meestal is men verzekerd via
een WA of inzittende verzekering. In alle gevallen is de aansprakelijke partij
aangewezen om de stoel te vergoeden. Dit wordt echter altijd door de tegenpartij
getracht te minimaliseren. Het zijn vaak lange trajecten. Echter de cliënt heeft er
nooit om gevraagd slachtoffer te worden. Op lange termijn zien we eigenlijk altijd een
toewijzing. Al dan niet met tussenkomst van de rechter.

Voor- en nadelen:
• Bij goedkeuring volledige vergoeding
• Veel administratieve rompslomp, discussies en lange doorlooptijd.
• Doorlooptijden onduidelijk 3-12 maanden.

Ziektekostenverzekering
De ziektekosten verzekering vergoed een AFA-stoel (Aan Functiebeperking
Aangepaste stoel) van uit de ziektekostenwet. Er zijn echter een aantal eisen.
U komt in aanmerking voor vergoeding als u problemen hebt bij het zitten en u geen
gebruik kunt maken van een stoel die voldoet aan de normale ergonomische eisen.
U komt niet in aanmerking voor vergoeding als er alleen sprake is van vetzucht
(obesitas), reuzen- of dwerggroei, problemen bij staan, problemen bij lopen of rugpijn
in de lage rug.
Het betreft hier stoelen voor mensen met neurologische aandoeningen (ALS, MS,
Spasticiteit enz..),scoliose en bijzondere rug afwijkingen.
Een dergelijke aanvraag zal altijd moeten gaan via een rapport van een
ergotherapeut. Zij zullen goed moeten motiveren waarom het een AFA nodig is en
waarom het niet met een standaard stoel kan. Het gaat hier tevens altijd om een
Orthopedic-traject. Soms moet de levering via een gecontracteerd leverancier. In dat
geval geldt de regeling zoals bij een UWV-traject.

Belgie: VDAB en VAPH
Sinds kort worden onze stoelen vergoed via de VDAB (Vlaams Dienst
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) en de VAPH (Vlaams Agentschap
Personen met een Handicap)
Onze Orthopedic stoelen voldoen aan de eisen die zij stellen. De aanvraag moet
door de cliënt zelf gedaan worden. Het is raadzaam eerst de passing uit te voeren en
de offerte op te stellen. De cliënt doet dan de aanvraag met een volledig dossier en
de juiste specificatie van de stoel. Er zijn een aanvullende aantal zaken nodig:
• Een registratieformulier met daarin een zelfgeschreven motivatie van de
aanvraag.
• Een formulier waarin een arts-specialist de medische noodzaak van een
dergelijke stoel aangeeft.
• Medische verslagen van onderzoek en consulten. Zijn door cliënt vaak zelf te
downloaden vanuit het EDP.

 

© 2013 - 2024 Hennekes HealthCare | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel