Ergotherapie na Corona.

Artikel 8 van 28

Onderstaand artikel op PubMed bespreekt de gevolgen van het van het coronavirus en het herstel daarvan. Bij de ergotherapie van Hennekes HealthCare zijn we natuurlijk erg geïnteresseerd in wat wij kunnen bijdragen aan het herstel van Covid-19 of patiënten die van de Intensive Care komen met het Post intensive Care syndroom (Lichamelijke en geestelijke klachten n.a.v. IC-opname).  

Bron:Lisa Mary Sheehy. Originally published in JMIR Public Health and Surveillance (http://publichealth.jmir.org), 08.05.2020. 

Het doel van dit rapport is om de vraag te beantwoorden: "Welke rehabilitatiediensten hebben overlevenden van COVID-19 nodig?" De vraag werd gesteld in de context van een subacuut ziekenhuis dat geriatrische intramurale en poliklinische revalidatiediensten levert. Er werden verschillende gebieden geïdentificeerd die relevant zijn voor revalidatie na COVID-19. Inclusief die betrekking hebben tot cardiale, neurologische, cognitieve en mentale Gezondheid. 

Ten tweede zijn er richtlijnen voor revalidatie (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie) na COVID-19 voorgesteld met betrekking tot herstel van het ademhalingssysteem en herstel van mobiliteit en functie. Een grondige beoordeling en een geïndividualiseerd, progressief behandelplan dat gericht is op functie, handicap en terugkeer naar deelname aan de samenleving, zal elke patiënt helpen zijn functie en kwaliteit van leven te maximaliseren. Een zorgvuldige afweging van de revalidatieomgeving zal ervoor zorgen dat alle patiënten zo volledig mogelijk herstellen. 

Het Post Intensive Care syndroom wordt afzonderlijk beschreven: Dit wordt geassocieerd met een verminderde longfunctie (restrictief patroon), verminderde spierkracht, slechte knie-extensie, slechte bovenste extremiteit en grijpkracht, en een lage functionele capaciteit. Verbetering vindt plaats over een jaar of langer. 

Acuut ontwikkelt 36,4% van de patiënten met COVID-19 neurologische symptomen, waaronder hoofdpijn, verstoord bewustzijn, toevallen, gebrek aan reuk en smaak, en paresthesie. Posterieur reversibel encefalopathiesyndroom, dat hoofdpijn, verwarring, toevallen en visusverlies veroorzaakt, is een mogelijke complicatie van COVID-19. Virale encefalitis is naar verluidt veroorzaakt door COVID-19, en hersenweefseloedeem en gedeeltelijke neuronale degeneratie zijn gevonden bij overleden patiënten. De hypothese is dat COVID-19 iemands risico op acute hersenbeschadiging kan verhogen. 

 

Psychologische gevolgen 

In onderzoek naar IC-opnames zijn nadelige psychologische gevolgen gerapporteerd. Zo komen PTSS, depressie en algemene angst veel voor. Deze zijn ook gemeld met betrekking tot post-COVID-19, vergezeld van een ernstige vermindering van de kwaliteit van leven en functioneren. Familieleden kunnen ook lijden aan PTSS, angst en depressie, en ze kunnen moeite hebben met het omgaan met hun nieuwe rol als verzorger.  

Na ontslag uit de acute zorg zullen sommige patiënten die hersteld zijn van de acute respiratoire effecten van COVID-19, verdere revalidatie nodig hebben. Hoeveel van deze patiënten hebben mogelijk postacute zorg nodig? In één onderzoek had 30% van de patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen behoefte aan facilitaire zorg; nog eens 20% had thuiszorg nodig. 

 

Richtlijnen voor revalidatie na COVID-19 

Het belang van revalidatie na COVID-19 is benadrukt volgens het raamwerk van de internationale classificatie van functioneren, handicap en gezondheid. Elke patiënt moet volledig worden beoordeeld door al het zorgpersoneel (artsen, verpleegkundigen en aanverwante gezondheidswerkers), en er moet een geschikt behandelplan worden opgesteld in samenwerking met de patiënt en het team, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen en doelen van de patiënt. De directe impact van COVID-19 en de gevolgen ervan (bijv. IC-verblijf, mechanische beademing) en de comorbiditeit (bijv. Hypertensie, diabetes) zullen het behandelplan informeren.  

 

Mobiliteit en functionele revalidatie 

Functionele beoordeling dient bewegingsbereik van spiergewrichten, krachttesten en balans te omvatten. De inspanningscapaciteit moet worden beoordeeld. Functie en handicap kunnen worden gemeten en de activiteiten van het dagelijks leven (ADL's) kunnen worden gemeten. 

 

Fysiotherapie en ergotherapie moet beginnen in de acute intramurale setting en moet worden voortgezet na de overgang naar revalidatie. Vroege mobilisatie moet frequente houdingsveranderingen, bedmobiliteit, zitten-naar-staan, eenvoudige bedoefeningen en ADL's omvatten. Actieve ledemaatoefeningen moeten gepaard gaan met progressieve spierversterking. 

 

Conclusies 

Revalidatie na COVID-19 is vergelijkbaar met die van veel patiënten in geriatrische revalidatie-eenheden die zijn getroffen door ziekte of letsel. Sommige kunnen verschillende gevolgen hebben die verband houden met de virale ziekte en met een langdurig verblijf op de IC, mogelijk inclusief mechanische beademing. Velen zullen reeds bestaande comorbiditeiten hebben. Een grondige beoordeling en een geïndividualiseerd, progressief behandelplan dat gericht is op functie, handicap en terugkeer naar deelname aan de samenleving, zal elke patiënt helpen zijn functie en kwaliteit van leven te maximaliseren. (Sheehy, L. 08.05.2020). 

 

Ergotherapie 

In het artikel wordt weergegeven welke gevolgen Covid-19 kunnen hebben op de fysieke en mentale gezondheid van de mens. Dit kan veel invloed hebben op het dagelijks handelen van de cliënt en zijn omgeving. Activiteiten van het dagelijks handelen (ADL) kunnen ineens anders, moeilijker of zelfs niet meer gaan zoals voorheen.  

Ergotherapeuten ondersteunen mensen met het dagelijks handelen door anders, opnieuw of nieuw te leren handelen. Dit doen zij door te adviseren, observeren, trainen en voor te lichten. En doen dit met name op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis, op werk of op school.  

 

Enkele voorbeelden waar ergotherapie bij kan ondersteunen tijdens de revalidatie: 

  • Activiteiten van het dagelijks handelen 

  • Dagplanning maken 

  • Energieschema's maken en onderhouden 

  • Mobiliseren en transfers 

  • Het organiseren van de omgeving (mantelzorgers, familie etc.) 

  • Het helpen met aanvragen voor voorzieningen/hulpmiddelen 

© 2013 - 2024 Hennekes HealthCare | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel